Leden

Hier vind je informatie die je nodig kan hebben als dolfijn of zeeverkenner bij onze groep. De meeste van deze informatie is ooit uitgedeeld als brief of staat in het informatieboekje, maar kun je hier nog eens rustig teruglezen.

  • Algemene informatie:
    Nieuwe leden, uniform, klussendagen, ledenadministratie etc.
  • Zeeverkenners speltak:
    Meer informatie voor zeeverkenners over: reddingsvest, kamplijst, kampregels en maatschappelijke stage

Voor ouders van nieuwe leden is het ook nuttig om even te kijken naar onze organisatiestructuur.

Contributie

De contributie is voor alle leden gelijk: € 52,50,- per kwartaal en vooraf te betalen. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL91 RABO 0178 0509 38 t.n.v. Zeeverkennersgroep Sint Joris o.v.v. 'Contributie, {voor- en achternaam jeugdlid}'. Van dit bedrag worden onder andere het materiaal en onderhoud van de vloot en diverse programma onderdelen betaald.

Uniform

Een nieuw lid wordt samen met andere nieuwe leden door de schipper geïnstalleerd. Hierbij leg je een belofte af tegenover de andere leden en word je door de staf ‘aangekleed’. De scoutingblouse (uniform) wordt voorzien van onze groepsdas en verschillende insignes zodat je herkenbaar bent als waterscout van de Sint Jorisgroep.

Klussendagen

Een waterscoutinggroep met een terrein, blokhut, varend wachtschip en een tiental zeilboten, vergen natuurlijk veel actieve handen om dit te onderhouden.

Van ouders van jeugdleden binnen onze vereniging wordt verwacht dat zij minimaal een (dagdeel) van de jaarlijkse klusdagen een bijdrage te leveren. Daarom worden er ieder jaar 3 klussendagen georganiseerd om ouders, stafleden, oudleden en andere vrijwilligers de kans te geven iets te betekenen voor de groep. Op deze dagen worden wat grotere klussen aangepakt en natuurlijk kan iedereen op zijn eigen klusniveau werken.

Ledenadministratie

Voor adreswijzigingen, uitschrijving of vragen over de ledenadministratie stuurt u een mailtje naar: ledenadministratie @zv-sintjoris.nl

Uitschrijven

Wilt u het lidmaatschap beëindigen? Wat jammer dat u het lidmaatschap wilt opzeggen.

Uitschrijven kunt u door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie en separaat de leiding van de speltak op de hoogte te brengen.
U heeft één maand opzegtermijn. Voor restitutie van de eventueel teveel betaalde contributie kunt u een e-mail sturen aan de penningmeester.

Reddingsvest Zeeverkenners

Alle zeeverkenners (speltak) dienen zelf voor een goed reddingsvest te zorgen voor tijdens het slepen.

Alle zeeverkenners dienen zelf voor een geschikt en goed onderhouden (automatisch) reddingsvest te zorgen voor tijdens de kampen.

Kamplijst Zeeverkenners

Wat neemt een zeeverkenner (speltak) allemaal mee op kamp?

e-Boekhouden.nl
Sponsor onze groep gratis en anoniem bij een online aankoop!
“SponsorKliks,