Team Makke Beer

Team Makke Beer zorgt voor ons wachtschip: Makke Beer III. Zij houden haar varend door onderhoud en reparaties, leiden stafleden op in het varen met het schip en zorgen dat de Makke Beer aan de keuringseisen van Scouting Nederland voldoet. Daarnaast zijn ze continu bezig met het verbeteren van het schip zodat het de groep nog beter van dienst kan zijn.

Het doel van Team Makke Beer is een veilig en betrouwbaar wachtschip als kloppend hart van de Sint Joris, hiervoor is in 2009 een meerjarenplan opgesteld. Voor de realisatie van dit plan is veel tijd, maar ook veel geld nodig en daarom is alle hulp hierbij welkom.